Κτίριο & Στέγες

Εφαρμογή: Κτίριο & Στέγες

Χρήση προϊόντων : Μεμβράνη TPO

Για κατασκευές υπογείων και στεγών, η καλύτερη λύση είναι η χρήση μεμβράνης TPO που εξασφαλίζει ωραία εμφάνιση και στεγανοποίηση.